Hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ để chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022 ...