Ngày 22/04/2021, Nhà trường phối hợp với Đội TNTP Hồ CHí Minh và Công ty tổ chức Sự kiện Liên Việt để tổ chức cho học sinh tham gia tham quan, trải nghiệm Nhà ...