Ngày 05 tháng 09 năm học 2021, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020-2021